MiljöVi på Exakta Creative har ett stort miljötänk och för oss är det en självklarhet att man ska värna om djur och natur. 
Genom vårt miljöarbete och våra certifieringar så hoppas vi kunna inspirera till en mer hållbar inställning för miljön och vår planets skull. 

Här nedan så kan du läsa lite om vilka olika certifieringar som vi har och vad de innebär:


ISO9001:2015
  Kvalitetsledningssystem för att säkra arbetsprocesser och arbetsflöden jämte rutiner och eventuell reklamationshantering.
Med 
IS09001:2015 så är det även bedömning av leverantörer etc.
Vårt kvalitetsledningssystem revideras två gånger årligen av Intertek.


ISO14001:2015
Miljöledningssystem för att säkerställa att man uppfyller myndighetskrav, kundkrav övriga lagkrav samt även egenställda krav jämte delar i arbetsmiljölagstiftning.
Vårt miljöledningssystem revideras två gånger årligen av Intertek.

FSC (Forest Stewardship Council)
Fritt översatt motsvarande Skogsvårdsstyrelsen, men är en oberoende certifiering kring för tryckeriers del spårbarhet kring papper och dess ursprung.
FSC finns i flera led, allt ifrån skogsbruket till den som avverkar, den som finförädlar till antingen virke, timmer, pappersmassa etc, men även sedan i nedström till just pappersbruket eller den som förädlar vidare till exempelvis möbler (IKEA, vars flesta produkter är FSC märkta).
FSC innebär i grunden att avverkning endast får ske under kontrollerade former där återplantering är ett krav, man får inte skövla regnskogar och heller inte påverka urbefolkning eller djur och natur i övrigt.

 


Svanen
Troligen den mest kända miljömärkningen. Där är det numera så att alla papperskvaliteter uppfyller Svanenkrav,
men väldigt få är licensierade enligt Svanen då det debiteras en kostnad per kilo framställt papper.
Vissa kvaliteter av papper är dock fortfarande licensierade enligt Svanen men det är inget krav för att använda en Svanenlogga på slutprodukten.
Exakta Prints tryckproduktion (vilket är ett systerbolag) är godkänd av Svanen vilken gör att en kund kan välja att ha Svanenmärket på sin produkt så länge den består till minst 80 % av papper.

 


CGP (Certifierad Grafisk Produktion)
CGP (Certifierad Grafisk Produktion) eller ISO12647-2 är en kvalitetssäkring avseende tryckkvalitet.
Denna standard ställer krav på att man har dokumenterade flöden från det att fil skapas, tas emot, hanteras, processas och produceras.
I dessa olika processteg ligger bland annat krav på skärmar för prepress, korrekt ljus för prepress jämte att kalibrering och skötsel/underhåll av CTP omhändertas enligt föreskrifter.
Detta steg fortsätter vidare vid tryckning där samma saker gäller för såväl hantering av plåt, färg, fuktvatten, intagskontroll, färgprovskontroll och provuttag under körning för att säkerställa en hög och jämn kvalitet.

Intresseförfrågan

Låt oss kontakta dig istället!

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår