Sopsamlarmonster

I Hässleholm Miljös vision framgår det att man ska vara en motor och en initiativtagare för Hässleholms hållbara utveckling inom miljö. Det innebär det att man ska ta en aktiv roll i kunskapsspridningen om miljöarbete och hållbar livsstil i alla åldrar. En viktig målgrupp är förskole- och skolbarn. Genom att rikta sig mot barn och ungdomar har man möjlighet att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor.

Tillsammans med kunden har Exakta Creative tagit fram ett spännande koncept där olika monster får sprida kunskap om just sin avfallstyp. Konceptet omfattar bland annat illustrationer, en pysselbok, ett spel, animerad film, trycksaker, kläder och mycket mer. Konceptet har varit mycket framgångsrikt inte bara i Hässleholms kommun utan även i flera andra kommuner runt om i landet.

Intresseförfrågan

Låt oss kontakta dig istället!

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår