Exakta Creative arbetar löpande med 20 av Nordiske Mediers tidskrifter samt en del specialprodukter och bilagor. Produkterna omfattar print, online, event, sökoptimering och sociala medier.

Kund

Nordiske medier

Projekt

Produktion av tidninar

Vårt arbete

För att kunna hantera stora produktioner med många inblandade krävs lång erfarenhet och specialkunskaper inom produktionsledning, layout som även inkluderar hantering och produktion av annonsmaterial. Det är många deadlines.

Samarbetet mellan Exakta Creative och Nordiske Medier bygger på ett långsiktigt tänk med upparbetade rutiner. Samt det faktum att det finns gedigen erfarenhet av trycksaksproduktion inom Exakta väggar. Produktion och tryckeri ligger i samma hus.