Teknisk support

Adressfiler

LEVERANS AV ADRESSFILER

För att kunna garantera säker hantering av adressfiler samt efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR fr o m 2018-05-25, måste samtliga adressfiler skickas till oss via formuläret intill. Adressfilen får endast innehålla den mängd information som är nödvändig för att kunna uppfylla givet uppdrag. Eventuell annan ovidkommande information måste således raderas från adressfilen innan leverans till oss. Formuläret är endast avsett för adressfiler, hantering av tryckfiler sker enligt information nedan. Vid leverans av flera adressfiler ber vi er att packa och komprimera dem. Guide till hur man packar och komprimerar finns här.

 

JURIDISK INFORMATION

Insamling av information

När du använder formuläret innebär det att vi kommer att samla in information från dig. Den insamlade informationen inkluderar ditt företagsnamn, ditt personnamn, projektnamnet, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Användning av information och syfte

Den insamlade informationen från dig kan komma att användas för att kontakta dig via e-post eller telefonnummer.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter utan föregående medgivande från dig.

Informationsskydd

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb, så som kundservice eller fakturering, får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

Vår fullständiga integritetspolicy finns att läsa här.

 

Tryckfiler

KVALITETSSÄKRAT

Här samlar vi hjälpmedel som underlättar och säkerställer kvalitén vid materiallämning till oss. Här finns bland annat ICC-profiler som du behöver för att kunna simulera tryckresultatet på din bildskärm, förutsatt att du har färgkalibrerat din skärm. Härifrån kommer du också vidare till WeTransfer, en filhanteringstjänst för att skicka stora filer så som bilder och original, vilka inte kan skickas via e-post. Filerna finns tillgängliga en månad och kan laddas ned hur många gånger som helst. Du får en bekräftelse när mottagaren har tagit emot meddelande om nedladdningsbar fil samt när filen faktiskt laddas ner.

>> Ladda ner våra ICC-profiler för bestruket papper här

>> Ladda ner våra ICC-profiler för obestruket papper här

>> Ladda ner våra Exakta Creative logotyper här

>> Gå vidare till vår filhanteringstjänst här