Tryckteknisk support

Juridisk information

Insamling av information

När du använder formuläret innebär det att vi kommer att samla in information från dig. Den insamlade informationen inkluderar ditt företagsnamn, ditt personnamn, projektnamnet, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Användning av information och syfte

Den insamlade informationen från dig kan komma att användas för att kontakta dig via e-post eller telefonnummer.

Utlämnande till tredje part

Informationsskydd

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb, så som kundservice eller fakturering, får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Tryckfiler

Kvalitetssäkrat

Ladda ner våra ICC-profiler för bestruket papper här

Ladda ner våra ICC-profiler för obestruket papper här

Ladda ner våra Exakta Creative logotyper här

Gå vidare till vår filhanteringstjänst här

Adressfiler

Leverans av adressfiler

För att kunna garantera säker hantering av adressfiler samt efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR fr o m 2018-05-25, måste samtliga adressfiler skickas till oss via formuläret intill. Adressfilen får endast innehålla den mängd information som är nödvändig för att kunna uppfylla givet uppdrag. Eventuell annan ovidkommande information måste således raderas från adressfilen innan leverans till oss. Formuläret är endast avsett för adressfiler, hantering av tryckfiler sker enligt information nedan. Vid leverans av flera adressfiler ber vi er att packa och komprimera dem. Guide till hur man packar och komprimerar finns här.

Utlämnande till tredje part